Velkommen til Addrelation

SPECIALIST I AT SKABE STÆRKE, SAMSPILLEDE TEAMS

AddRelation har i de sidste 14 år arbejdet med at udvikle stærke ledere og teams.

Vi tror på, at relationer skaber resultater. Og at samspil skaber store resultater.

Vi taler ikke bare om jeres forskelligheder, vi arbejder med dem og sætter dem i relation til jeres fælles udfordringer og opgave som ledergruppe eller team. Vi lærer jer at spille hinanden stærke i de styrker, I har hver især i forhold til jeres fælles mål som team og jeres individuelle mål som medlemmer af teamet. Det er teamånd på højeste niveau.

Arbejde er en holdsport. For at vinde er du nødt til at spille de andre stærke

Det er kendskabet til hinanden, opmærksomheden på teamets mål, og fokus på den enkeltes styrker og bidrag til fællesskabet, der gør hele forskellen. Når du kender din kollegas styrkeområder, kan du spille ham eller hende stærk i hverdagen. Og omvendt. Det er et win for jer, for teamet og for virksomheden!

Når jeres styrker slippes løs og anerkendes i fællesskabet, så sker der de utroligste ting i jeres resultater og arbejdsglæde!

Hvem er kunder hos AddRelation?

AddRelations kunder er virksomheder og ledere, der ønsker at bruge styrken i forskellighed som omdrejningspunkt for at skabe optimale resultater. Som tør italesætte, hvad vores styrker og svagheder er, og hvad det gør for og ved det arbejdsfællesskab, vi har. Og som tør stille krav til hinanden.

AddRelations kunder er ledere, der er modige, udviklingsorienterede og tør stille sig åbne og ærlige i processen. Som er klar til at træde ud af komfortzonen og måske miste fodfæste for en kort stund, når vi opdager nye sider af os selv, og skal tale med vores kolleger om at udvikle eller nedtone dem.

Men… det er kun, når vi viser tillid og mod, at vi får de optimale resultater.

Jeg tør godt love, at vi sammen kan skabe store forskelle i jeres samarbejde og resultater – hvis I vil og er klar. Er I det?

RESULTATERNE TALER FOR SIG SELV

AddRelation løser opgaver i mange forskellige virksomheder og brancher – for uanset branche er det de menneskelige styrker, der skaber resultaterne. Skal jeg alligevel nævne særlige kompetencer, er det:

 • UDVIKLING AF STÆRKE LEDERTEAMS. Udvikling af en oplevet stærk sam-ledelse, med fokus på de enkeltes styrker og udfordringer i forhold til teamets fælles opgave/mission. Træning af kommunikation, mødeledelse og effektive beslutnings- og eksekveringsprocesser. Fokus på rollemodellers betydning for virksomhedskulturen.
 • EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER – det svære familiesamspil. Ofte forbundet med generationsskifte. Vi har stor erfaring med den svære personlige proces i overdragelsen, både for den afgående og den nye generation. Udvikling af ejerlederen og et stærkt familieteam.
 • LEDERSPARRING/Business Coaching. Individuelle udviklingsforløb. Udvikling af en afklaret, autentisk og stærk lederprofil via sparring, rådgivning og praktisk træning.
 • LEDERUDDANNELSE. Internt i egen virksomhed eller eksternt på åben uddannelse i AddRelation AddCademi.
 • UDVIKLING AF MEDARBEJDERTEAMS. Udvikling af en oplevet stærk teamfølelse, med fokus på de enkeltes styrker og udfordringer i forhold til teamets fælles opgave. Træning af kommunikation, mødeledelse og effektive beslutnings- og eksekveringsprocesser i hverdagen.
 • TEAMPOWER-UDDANNELSE. Internt i egen virksomhed eller eksternt på åben uddannelse i AddRelation AddCademi.
 • GODE, EFFEKTIVE MØDER. Der går meget liv og arbejdstid tabt på møder på mange arbejdspladser. Optimering af formål, indhold og facilitering skaber store besparelser. Ofte en lille indsats med stor effekt.
 • NARCISSISTER PÅ JOBBET – Vores fokus på evnen til at fremstå robust, selvtillidsstærk, resultatorienteret og kommunikerende er næring for narcissisterne i vores virksomheder. Men de kan være skadelige for fællesskabet og samarbejdet i teams. De kræver en særlig form for ledelse og udvikling, så vid, hvordan du skal håndtere dem og få det bedste ud lede dem – og undgå de konflikter og mistrivsel, der ofte følger dem.
 • WORKSHOPS & FOREDRAG
  • The Why Leadership – Lederskab med hjerne og hjerte. Kend din passion og del din mission!
  • “Teampower!” – Styrken i forskelligheder. Opdag dem, brug dem og spil hinanden stærke i teamet!
  • Relationer & Resultater – Arbejdsnærvær og samarbejdsglæde. Effektitet via fordybelse i hverdagens samspil og bedre brug af relationer.
  • Hverdagspsykopater på jobbet – Narcissisme er lillebroderen til psykopati. Undersøgelser viser, at 10-15% har narcissistiske træk i et sådant omfang, at de skader fællesskabet og arbejdsglæden. Spot dem og spar din virksomhed for tårer og dårlige oplevelser.

STÆRKE LEDERE

Du bliver ikke målt på den, du ER, men på det, du GØR.

En stærk leder skaber følgere. Vi sætter fokus på det, der former din ledelsesstil og dine resultater: Dine tanker, følelser, adfærd, kommunikation.

Vi uddanner og træner ledere i at lykkes via relationer.

Læs mere her:

STÆRKE TEAMS

Det er ikke det, du GØR, men det dit team oplever som dit BIDRAG til fællesskabet, der afgør om du er en ressource for dine kolleger.

Vi nedbryder tabuerne om at tale om hinanden, og skaber et fælles sprog til at tale om adfærd og forventninger. Med fokus på opgaverne, der skal løses.

Læs mere her:

SÆT STYRKERNE I SPIL

Ofte ser vores kolleger os på en helt anden måde end vi tror. De har for længst spottet dine styrker og dine svagheder – så hvorfor ikke tale om det i det åbne og bruge den viden konstruktivt?

Vi sætter styrkerne i spil i teamet, som on the job-teambuilding, med hverdagens opgaver som omdrejningspunkt.

Læs mere her:

STYRK ARBEJDSGLÆDEN

Når vi får lov at arbejde ud fra det, der er vores naturlige styrker, så går alting let og er ret sjovt. Det føles rart – og vi får tilmed ofte ros for det.

Alle mennesker har brug for at blive bemærket for noget positivt. Det kræver nærvær i hverdagen og forståelse for forskelligheder. Derfor har AddRelation fokus på både Relationer & Resultater.

Læs mere her:

Hvad skal der til hos jer?

– Skal vi udvikle og uddanne lederne?
– Skal vi skabe højtydende og succesrige teams?
– Højne trivslen og arbejdsglæden?
– Få nye vinkler på jeres formål, metode og prioritering – kunne resultaterne nås smartere?
– Kigge på de interne processer: Møder, vidensdeling, teamorganisering, samarbejde – eller…?
– Få et overblik og en køreplan for, hvad der vil være bedst, nemmest og mest effektivt at gøre?
– Få en personlig rådgiver og træner til ledelsen, de enkelte ledere og medarbejderteams?
– Det er faktisk muligt – det hele! Kontakt mig og lad os snakke om jeres vej til at blive den bedste og mest effektive udgave af jer selv.

VIDEN OM JERES STYRKEPROFILER GIVER:

 • AHA-oplevelser om den enkeltes styrker og bidrag til fællesskabet
 • større forståelse og tolerance af de irriterende anderledes måder, de andre gør tingene på
 • mulighed for og lyst til at spille hinanden stærke
 • større tillid, tryghed og åbenhed
 • et fælles og konstruktivt sprog til at tale om teamets medlemmer og behov
 • mere smidigt og effektivt samarbejde
 • hurtigere og bedre resultater
 • Som lederteam får I – ud over jeres egen teamudviklingsproces – også et effektivt fælles udgangspunkt for at forstå og kunne tale om jeres medarbejdere, deres adfærd og behov for motivation og ledelse.