Loading...

Forside

Forside
Forside 2018-03-11T23:04:28+00:00

Vi har brug for fyrtårne i vores virksomheder!

Ledere og medarbejdere, som er stærke rollemodeller for kulturen, og for måden vi ønsker at skabe resultater på.

AddRelation hjælper virksomheder med at udvikle og træne ledere og medarbejdere, der tør og vil gå forrest, og drive forretning via autentiske og udviklende relationer.

“Jeg har fået større tydelighed i lederrollen og et mere autentisk, frit lederskab. Større rummelighed. Og flere resultater.”
Lone Jensen
“Det har været afgørende for min lederrolle!
Der var så meget, der faldt på plads, og jeg kunne tage styringen i mit arbejdsliv på en helt ny måde.”
Pia Hinsby, Afdelingsleder
“Udbyttet har været en øget opmærksomhed omkring min egen rolle, og hvad der er behov for hos mine medarbejdere. Det har været til stor gavn for både virksomheden og mig personligt.”
Bo Kristensen, Manager, IT & Processes
“Alle værktøjer bliver præsenteret på en måde, hvor jeg har mulighed for at arbejde med dem. Ingen løsrevet teori, alt bliver forankret i praksis i forhold til mig som person og min dagligdag som leder.”
Lisbeth Pedersen, Projektleder
“I forhold til ens eget værdigrundlag i livet får man øjnene op. Det kan have en meget positiv indflydelse på ens virksomhed, kolleger og den stress, man oplever som leder.”
Jørgen Rheinlænder, Direktør
“Hele uddannelsen har været urimeligt interessant! 🙂
Jeg har fået kompetenceudvikling, der vil noget… og energi til at fortsætte og videreudvikle de gode tiltag på min arbejdsplads.”
Irene Danielsen
“Jeg blev mere og mere positivt overrasket, jo længere vi kom ind i forløbet. Og har siden glad anbefalet din lederuddannelse til andre.”
Henrik Vestergaard, Automation Manager
”Jeg har stadig meget gavn af det, vi var igennem hos dig, og det er helt sikkert, at jeg er blevet mere sikker i min måde at udøve ledelse på.”
Annette Bjørn, Afdelingssygeplejerske
“Super underviser på uddannelsen, med en meget stor viden inden for området, og god til at videregive brugbart materiale og mundtlig information. En farverig person med en god portion humor :-)”
Vibeke Wiedemann, AMIR

Hvad skal der til hos jer?

  • Skal vi udvikle og uddanne lederne?

  • Skal vi skabe højtydende og succesrige teams?

  • Højne trivslen og arbejdsglæden?

  • Få nye vinkler på jeres formål, metode og prioritering – kunne resultaterne nås smartere?

  • Kigge på de interne processer: Møder, vidensdeling, teamorganisering, samarbejde – eller…?

  • Få et overblik og en køreplan for, hvad der vil være bedst, nemmest og mest effektivt at gøre?

  • Få en personlig rådgiver og træner til ledelsen, de enkelte ledere og medarbejderteams?

  • Det er faktisk muligt – det hele! Kontakt mig og lad os snakke om jeres vej

ER I DEN STÆRKESTE UDGAVE AF JER SELV SOM VIRKSOMHED?

Hvordan kan I blive endnu bedre?

Lad os tage en snak om jeres ønsker og udfordringer, og hvordan jeg kan hjælpe

Læs mere om AddRelations kernekompetencer og erfaring


Vækst, større arbejdsglæde og større bundlinje

”Udviklingsprocessen sammen med Tanja har givet os en langt mere effektiv og målrettet fælles virksomhed.

Vi er blevet flere medarbejdere, og vores bundlinje bliver bedre og bedre. Vi har nu et overskud, som vi er stolte af. Og år for år er vi blevet endnu bedre og mere stolte.

Selv om det er os selv, der laver arbejdet i hverdagen, så kan vi ubetinget sige, at alt dette ikke var sket uden samarbejdet med Tanja.
Og heldigvis er det ikke slut endnu”.

Anne Jensen, administrationschef og daglig leder, PMH Systems A/S

STÆRKE LEDERE

I en verden, hvor hverdagener kompleks og uforudsigelig, har vi brug for fyrtårne og stærke rollemodeller i vores virksomheder. Ledere, som er stærkt funderet i deres styrker, som har bevidsthed om deres skyggesider og svagheder, og som besidder en evne til at skabe følgeskab ved at aktivere styrkerne og potentialet i sine medarbejdere og sig selv.

Jeg træner ledere i at lykkes via relationer. Jeg hjælper med at sætte spot på det, der former dine resultater som leder, og giver dig værktøjerne til at træne den nye adfærd on-the-job – i ord og handling.

Læs mere her:

STÆRKE TEAMS

Det er ikke det, du GØR, men det dit team oplever som dit BIDRAG til fællesskabet, der afgør om du er en ressource for dine kolleger.

Når vi sætter teamets behov først, nedbryder tabuerne om at tale om hinanden, og skaber et fælles sprog til at tale om adfærd og forventninger, så skaber vi en helt ny måde at sætte fokus på opgaverne, der skal løses, og teammotivationen til at gøre det.

Teamets udvikling kobles sammen med individernes udvikling, og spiller hinanden stærke i hverdagen.

Læs mere her:

SÆT STYRKERNE I SPIL

Ville du blive stemt hjem, hvis dine kolleger kunne? Eller er du den, de allerhelst vil have med på en øde ø?

Ofte ser vores kolleger os på en helt anden måde end det, vi tror, at vi viser.

Dine kolleger har for længst spottet dine styrker og dine svagheder, og kan se, hvad du er god til, trives med, og bidrager med på arbejdspladsen – så hvorfor ikke tale om det i det åbne og bruge den viden konstruktivt? Så kan I løse jeres opgaver og nå jeres resultater langt hurtigere og mere gnidningsfrit end I gør nu. – Og tilmed få mere arbejdsglæde oveni 🙂

Når vi sætter jeres naturlige styrker i spil på jobbet, med hverdagens opgaver som omdrejningspunkt, ser vi medarbejdere og teams udvikle sig og skabe resultater på en helt ny og selvregulerende måde.

Læs mere her:

GØR “DET BLØDE” TIL EN GOD FORRETNING

Uanset om I er en lille eller større virksomhed har I brug for en HR Business Partner, der hjælper jer til udvikling ved at spotte og optimere det potentiale, der findes i virksomheden.

AddRelation kan fungere som en HR-ressource på deltid, hvad enten I har brug for udviklingsprojekter, et HR-system, eller rådgivning i forbindelse med HR-sager. Når I ved, hvad I ønsker for jeres virksomhed, så lægger vi HR-strategien sammen og sætter målene, og som HR-Partner faciliterer jeg implementeringen af de nødvendige tiltag.

Læs mere her:

Kend jeres teamstyrkeprofiler og bliv et Dream Team

At få kendskab til hinandens teamrolleprofiler giver altid en række AHA-oplevelser om den enkeltes styrker og bidrag til fællesskabet, og skaber en større forståelse og tolerance af de irriterende anderledes måder, de andre gør tingene på. Når vi forstår, fordømmer vi mindre.

Et fælles sprog til at tale om teamets medlemmer og behov giver mulighed for at tale konstruktivt om hinandens adfærd og vores ønsker til den. Det skaber større tillid, tryghed og åbenhed, og en større lyst til at spille hinanden stærke.

Når vi taler mere åbent om tingene, skaber vi et mere smidigt og effektivt samarbejde og hurtigere og bedre resultater.

Som lederteam får I – ud over jeres egen teamudviklingsproces – også et effektivt fælles udgangspunkt for at forstå og kunne tale om jeres medarbejdere, deres adfærd og behov for motivation og ledelse.

ER I DEN STÆRKESTE UDGAVE AF JER SELV SOM VIRKSOMHED?

Kan jeg hjælpe dig og din virksomhed til bedre resultater?

Lad os tage en snak om jeres ønsker og udfordringer, og hvordan jeg kan hjælpe

Læs mere om AddRelations kernekompetencer og erfaring

Addrelation

Vi skaber forståelse for, hvem du er - og hvorfor du virker, som du gør. Også på andre. Og forståelse for, hvorfor de andre virker, som de gør. Også på dig. Vi lærer dig at forstå og bruge forskellighederne hos mennesker - så de skaber værdi, egen motivation og fremdrift til fællesskabets bedste. Kort sagt: Vi lærer dig en helt ny måde at tænke samarbejde på - når du tør gå ind i processen og stille dig åben, modig og autentisk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet AddThoughts

Er du medarbejder, leder og/eller en del af et team?

Er du interesseret i mennesker, adfærd og samarbejdsrelationer?       Så abonnér på nyhedsbrevet Add•Thoughts, og få input til at skabe større Resultater via dine Relationer.

Du får konkrete værktøjer og input til små forandringer, der kan gøre en    stor forskel i din dagligdag og påvirkning af andre.

Tilmeld dig her