Loading...

Forside

Forside
Forside2018-08-09T14:18:02+00:00

Vi har brug for fyrtårne i vores virksomheder!

Ledere og medarbejdere, som er stærke rollemodeller for kulturen, og for måden vi ønsker at skabe resultater på.

AddRelation hjælper virksomheder med at udvikle og træne ledere og medarbejdere, der tør og vil gå forrest, og drive forretning via autentiske og udviklende relationer.

“Jeg har fået større tydelighed i lederrollen og et mere autentisk, frit lederskab. Større rummelighed. Og flere resultater.”

Lone Jensen, Afdelingsleder

“Det har været afgørende for min lederrolle!
Der var så meget, der faldt på plads, og jeg kunne tage styringen i mit arbejdsliv på en helt ny måde.”

Pia Hinsby, Afdelingsleder

“Styrkeprofilen har givet mig en langt bedre forståelse af, hvorfor jeg reagerer som jeg gør, og en forståelse for forskelligheder hos mennesker. Mine medarbejdere tager mere ansvar og henvender sig selv for at få feedback.”

Emilie, Slagtermester

“Vi er utroligt glade for den indsigt, du har givet vores lille virksomhed. Det har givet os lyst og mod til udvikling.

Og nu flytter vi i større lokaler – klar til mere vækst. Det bliver så fedt!”

Anne Jensen, Administrationschef

“Tanja er en super underviser! Hun har en evne til at krydre undervisningsdagen med positive og fornøjelige indslag. Undervisningsformen gør kurserne til noget, man glæder sig til.”

Line Jansen, Projektleder

“Udbyttet har været en øget opmærksomhed omkring min egen rolle, og hvad der er behov for hos mine medarbejdere. Til stor gavn for både virksomheden og mig personligt.”

Bo Kristensen, Manager, IT & Processes

“Alle værktøjer bliver præsenteret på en måde, hvor jeg har mulighed for at arbejde med dem. Ingen løsrevet teori, alt bliver forankret i praksis i forhold til mig som person og min dagligdag som leder.”

Lisbeth Pedersen, Projektleder

De “bløde” emner har indflydelse på omsætningen. Jeg har lært at ændre min ledelsesstil, og håndtere forskellige personer på en ny måde i situationer, som ellers kunne give “fnidder”.

Jørgen Rheinlænder, Direktør

“Hele uddannelsen har været urimeligt interessant! 🙂
Jeg har fået kompetenceudvikling, der vil noget… og energi til at fortsætte og videreudvikle de gode tiltag på min arbejdsplads.”

Irene Danielsen

“Jeg blev mere og mere positivt overrasket, jo længere vi kom ind i forløbet. Jeg har fået indsigt i min egen person, personligt og fagligt, og nogle rigtigt gode værktøjer at arbejde med.

Anbefaler klart din lederuddannelse til andre.”

Henrik Vestergaard, Automation Manager

“Du har en evne til at skabe supergode kursister :-)”

Pia Andersen, Souschef

”Jeg har stadig meget gavn af det, vi var igennem hos dig, og det er helt sikkert, at jeg er blevet mere sikker i min måde at udøve ledelse på.”

Annette Bjørn, Afdelingssygeplejerske

“Her 5 år efter kan jeg se, hvor meget det satte i gang hos mig – og det slutter aldrig. De erkendelser, jeg fik dengang, er grobund for at jeg i dag kan flytte mennesker i forhold til et formål og en opgave på en helt anden måde end før.”

Pia Hinsby, Afdelingsleder

“Jeg har fået justeret nogle af de grundantagelser, jeg har haft om egne kvalifikationer og forventninger til mit arbejdsliv. Og er blevet skarpere på, hvad mine mål er – og hvordan jeg skal forfølge dem.”

Line Jansen, Projektleder, IT-afdeling

“Super underviser på uddannelsen, med en meget stor viden inden for området, og god til at videregive brugbart materiale og mundtlig information. En farverig person med en god portion humor :-)”

Vibeke Wiedemann, AMIR

“Du har en helt unik evne til at holde en rød tråd i temaet, lige fra start til slut, uanset hvor langt vi kommer omkring.”

Gitte Jensen, Souschef

“Vi har fået en bedre udnyttelse af vores naturlige styrker og kompetencer – det har givet os en langt større effektivitet. Og så har vi fået færre konflikter – fordi vi har fået indsigt i hinandens svagheder og forstår dem.”

Anne Jensen, Administrationschef

“Jeg var selvsikker før, men er nu blevet langt mere bevidst om min lederrolle, og føler mig endnu mere selvsikker. Mine stærke sider er blevet synlige, og jeg kan bruge dem mere bevidst og effektivt.”

Marianne Slottboe, Direktør

“Jeg har fået præciseret, hvilke roller og opgaver min personlighed egner sig bedst til, og jeg bruger nu mit potentiale meget bedre end før. Afdelingen har fået en mere produktiv og kreativ medarbejder, og vi skaber bedre resultater.”

Line Jansen, Projektleder

“Udbyttet af lederuddannelsen er STORT, både fagligt og personligt.

Grundet en dygtig underviser og det samspil mellem kursisterne, som du formår at skabe.”

Marianne Slottboe, Direktør

“Jeg har stadig mappen fra uddannelsen liggende under mit sofabord og bruger den jævnligt som input til min ledelse og samarbejdet med mine kolleger og medarbejdere.”

Britta Mølgaard, Markedschef

“Tanja er en god formidler, som forstår at spore sig ind på folk og få en dialog i gang, hvilket er brugbart for læringsprocessen.”

Anja Holm Lundeman, Informationsspecialist

“Vi har fået fokus på, hvad der er vigtigt for os som  team, for at skabe de bedste resultater for vores virksomhed. Og så det bliver en god arbejdsplads, hvor alle er tilfredse.”

Anne Jensen, Administrationschef

“Først i samtalerne med dig er jeg blevet klar over, hvor meget det har fyldt i alt for mange år, og det er skønt at komme i gang med at gøre noget ved det. Alle de tanker, jeg tror andre folk går og tænker, findes faktisk ikke andre steder end oppe i mit eget hoved. Og der kan jeg jo gøre noget ved det! :-)”

Ulla Sekkelund

“Tak for din gode coaching i forbindelse med min jobsituation. Det har været rigtigt godt for mig at få dit professionelle og varme blik på situationen. Tingene er faldet på plads for mig, og jeg er meget glad for mit arbejde.”

Marianne Asmussen

“Gode, konkrete eksempler til inspiration, og værktøjer, som kan tages i brug umiddelbart. Og det har jeg gjort! Mappen fra denne uddannelse er den, der IKKE bliver sat væk i skabet!”

Synne Remvig, Sektionsleder, DTU

“Vi har fået en masse viden om det menneskelige sind og typer – og hvordan de skal behandles forskelligt. Og indsigt i eget sind, hvordan vores ansatte opfatter os i det daglige, og hvordan vi kan arbejde med det.”

Tina Dueholm & Claus Nielsen, Direktør & Serviceleder

Hvad skal der til hos jer?

  •      Skal vi udvikle og uddanne lederne?

  •      Skal vi skabe højtydende og succesrige teams?

  •      Højne trivslen og arbejdsglæden?

  •      Få nye vinkler på jeres formål, metode og prioritering – kunne resultaterne nås smartere?

  •      Kigge på de interne processer: Møder, vidensdeling, teamorganisering, samarbejde – eller…?

  •      Få et overblik og en køreplan for, hvad der vil være bedst, nemmest og mest effektivt at gøre?

  •      Få en personlig rådgiver og træner til ledelsen, de enkelte ledere og medarbejderteams?

  •      Det hele er faktisk muligt!  Kontakt mig og lad os snakke om jeres vej

ER I DEN STÆRKESTE UDGAVE AF JER SELV SOM VIRKSOMHED?

Hvordan kan I blive endnu bedre?

Lad os tage en snak om jeres ønsker og udfordringer, og hvordan jeg kan hjælpe

Læs mere om AddRelations kernekompetencer og erfaring


Vækst, større arbejdsglæde og større bundlinje

”Udviklingsprocessen sammen med Tanja har givet os en langt mere effektiv og målrettet fælles virksomhed.

Vi er blevet flere medarbejdere, og vores bundlinje bliver bedre og bedre. Vi har nu et overskud, som vi er stolte af. Og år for år er vi blevet endnu bedre og mere stolte.

Selv om det er os selv, der laver arbejdet i hverdagen, så kan vi ubetinget sige, at alt dette ikke var sket uden samarbejdet med Tanja.
Og heldigvis er det ikke slut endnu”.

Anne Jensen, administrationschef og daglig leder, PMH Systems A/S

STÆRKE LEDERE

I en verden, hvor hverdagener kompleks og uforudsigelig, har vi brug for fyrtårne og stærke rollemodeller i vores virksomheder. Ledere, som er stærkt funderet i deres styrker, som har bevidsthed om deres skyggesider og svagheder, og som besidder en evne til at skabe følgeskab ved at aktivere styrkerne og potentialet i sine medarbejdere og sig selv.

Jeg træner ledere i at lykkes via relationer. Jeg hjælper med at sætte spot på det, der former dine resultater som leder, og giver dig værktøjerne til at træne den nye adfærd on-the-job – i ord og handling.

Læs mere her:

STÆRKE TEAMS

Det er ikke det, du GØR, men det dit team oplever som dit BIDRAG til fællesskabet, der afgør om du er en ressource for dine kolleger.

Når vi sætter teamets behov først, nedbryder tabuerne om at tale om hinanden, og skaber et fælles sprog til at tale om adfærd og forventninger, så skaber vi en helt ny måde at sætte fokus på opgaverne, der skal løses, og teammotivationen til at gøre det.

Teamets udvikling kobles sammen med individernes udvikling, og spiller hinanden stærke i hverdagen.

Læs mere her:

SÆT STYRKERNE I SPIL

Ville du blive stemt hjem, hvis dine kolleger kunne? Eller er du den, de allerhelst vil have med på en øde ø?

Ofte ser vores kolleger os på en helt anden måde end det, vi tror, at vi viser.

Dine kolleger har for længst spottet dine styrker og dine svagheder, og kan se, hvad du er god til, trives med, og bidrager med på arbejdspladsen – så hvorfor ikke tale om det i det åbne og bruge den viden konstruktivt? Så kan I løse jeres opgaver og nå jeres resultater langt hurtigere og mere gnidningsfrit end I gør nu. – Og tilmed få mere arbejdsglæde oveni 🙂

Når vi sætter jeres naturlige styrker i spil på jobbet, med hverdagens opgaver som omdrejningspunkt, ser vi medarbejdere og teams udvikle sig og skabe resultater på en helt ny og selvregulerende måde.

Læs mere her:

HR BUSINESS: GØR “DET BLØDE” TIL EN GOD FORRETNING

Uanset om I er en lille eller større virksomhed har I brug for en HR Business Partner, der hjælper jer til udvikling ved at spotte og optimere det potentiale, der findes i virksomheden.

AddRelation kan fungere som en HR-ressource på deltid, hvad enten I har brug for udviklingsprojekter, et HR-system, eller rådgivning i forbindelse med HR-sager. Når I ved, hvad I ønsker for jeres virksomhed, så lægger vi HR-strategien sammen og sætter målene, og som HR-Partner faciliterer jeg implementeringen af de nødvendige tiltag.

Læs mere her:

Kend jeres teamstyrkeprofiler og bliv et Dream Team

At få kendskab til hinandens teamrolleprofiler giver altid en række AHA-oplevelser om den enkeltes styrker og bidrag til fællesskabet, og skaber en større forståelse og tolerance af de irriterende anderledes måder, de andre gør tingene på. Når vi forstår, fordømmer vi mindre.

Et fælles sprog til at tale om teamets medlemmer og behov giver mulighed for at tale konstruktivt om hinandens adfærd og vores ønsker til den. Det skaber større tillid, tryghed og åbenhed, og en større lyst til at spille hinanden stærke.

Når vi taler mere åbent om tingene, skaber vi et mere smidigt og effektivt samarbejde og hurtigere og bedre resultater.

Som lederteam får I – ud over jeres egen teamudviklingsproces – også et effektivt fælles udgangspunkt for at forstå og kunne tale om jeres medarbejdere, deres adfærd og behov for motivation og ledelse.

ER I DEN STÆRKESTE UDGAVE AF JER SELV SOM VIRKSOMHED?

Kan jeg hjælpe dig og din virksomhed til bedre resultater?

Lad os tage en snak om jeres ønsker og udfordringer, og hvordan jeg kan hjælpe

Læs mere om AddRelations kernekompetencer og erfaring

Addrelation

Vi skaber forståelse for, hvem du er - og hvorfor du virker, som du gør. Også på andre. Og forståelse for, hvorfor de andre virker, som de gør. Også på dig. Vi lærer dig at forstå og bruge forskellighederne hos mennesker - så de skaber værdi, egen motivation og fremdrift til fællesskabets bedste. Kort sagt: Vi lærer dig en helt ny måde at tænke samarbejde på - når du tør gå ind i processen og stille dig åben, modig og autentisk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet AddThoughts

Er du medarbejder, leder og/eller en del af et team?

Er du interesseret i mennesker, adfærd og samarbejdsrelationer?       Så abonnér på nyhedsbrevet Add•Thoughts, og få input til at skabe større Resultater via dine Relationer.

Du får konkrete værktøjer og input til små forandringer, der kan gøre en    stor forskel i din dagligdag og påvirkning af andre.

Tilmeld dig her