Add•HR

/Add•HR
Add•HR 2018-02-23T12:13:41+00:00

HR er ikke kun “alt det med mennesker”

– det er business og bundlinje, optimeret via fokus på de menneskelige ressourcer

Jeg har undervist, rådgivet og trænet ledere i at udvikle medarbejdere og virksomheder i 20 år. Og bliver stadig inspireret og tændt af at møde ledere, der har ambitioner, passion, og viljen til at skabe resultater i samarbejdet med andre. HR er skabt til at hjælpe dem med dette. Mangler du en kompetent HR-ressource til sparring og rådgivning om udvikling i jeres virksomhed, eller hands-on HR-arbejde? Så ring 4691 8998 eller skriv til mig, og lad os tage en snak om, hvilket udbytte I kan få af at få en HR-funktion på deltid.

Jeg har undervist, rådgivet og trænet ledere i at udvikle medarbejdere og virksomheder i 20 år. Jeg samarbejder med ledere, der har ambitioner, passion, og vilje til at skabe resultater i samarbejdet med andre. Et strategisk og forretningsorienteret fokus på HR understøtter dette.

Mangler du en kompetent HR-ressource til sparring og udvikling i jeres virksomhed, eller hands-on HR-arbejde?

Lad os tage en snak om, hvilket udbytte I kan få af en HR-funktion på deltid

Hvad kan HR tilføre DIN virksomhed? Lad mig give dig et par gratis bud

Ring eller skriv til mig

Tanja Dinsen  |  4691 8998  |  tanja@addrelation.dk

“Det bløde” er en god forretning

Mange mindre og mellemstore virksomheder har ikke en selvstændig HR-funktion – og det er ærgerligt. Det kan nemlig være direkte skadeligt for forretningen – for hvem tager ansvaret for udvikling, når alle har travlt med drift og levering?

For uanset virksomhedens størrelse er der behov for at spotte og optimere de ressourcer og potentiale, der findes i virksomheden, i forhold til de forretningsmæssige mål og strategien. Ikke kun de menneskelige ressourcer, men også processer og planen for vækst.

Behovet for HR opstår ikke først, når der er et vist antal medarbejdere i virksomheden – det er der hele tiden. Derfor kan en HR Business Partner på deltid være løsningen.

Altid nødvendig – men ikke hele tiden…

Ved at tilknytte AddRelation får I en fleksibel, men nødvendig og HR-kompetence på deltid i virksomheden. Det kan være kortvarigt til et projekt, eller over en længere periode til at drive udviklingsprocesser. Eller til at opbygge en HR-funktion i din virksomhed på deltid, indtil den bliver stor nok til at en fuldtids HR-ressource giver mening at ansætte.

En interim HR-chef eller deltids HR Business Partner går ind på det stadie, hvor virksomheden er, og hjælper med udvikling og vækst. Det kan være på områder som:

Strategisk forretningsorienteret HR:

 • Medvirken til udarbejdelse af en HR-strategi
 • Integrering af HR-strategi i den samlede strategi med forretningsmæssigt sigte
 • Samstemning af strategisk udvikling og kompetenceudvikling
 • Ledelseskommunikation, der motiverer – strategien skal leve, målenes skal nås
 • Udarbejdelse af politikker, personalehåndbog m.m.

Sparring, støtte og udvikling af ledere:

 • Udvikling af ledere – via coaching, rådgivning, træning eller uddan­nelse
 • Rådgivning/support til lederne i forhold til udvikling (og afvikling) af med­arbejderne, i forhold til performancevurdering og øvrig adfærd
 • Støtte til lederne i mødefacilitering, opbygning af teams, mål, motivation, trivsel m.m.
 • Støtte og sparring af ledere ift. arbejdsmæssige behov, private kriser o.l.
 • Udvikling af en stærk og samspillet ledergruppe

Udvikling af medarbejderne/teams:

 • Uddannelse af medarbejdere – kommunikation, samarbejde, effektive møder o.l.
 • Onboarding af medarbejdere
 • Outplacement-hjælp til opsagte medarbejdere
 • Medvirken ved arbejde med medarbejdertrivsel, arbejdsglæde, APV etc.

Processer, systemer og administration – eksempler:

 • Sparring og hands-on bistand i forbindelse med rekruttering
 • Opbygning af et MUS-koncept (eller AddRelations SUM-koncept)
 • Opfølgning på kompetenceudviklingsplaner
 • Opbygning af HR-system

Hvor meget har I brug for?

HR på deltid er en fleksibel løsning, uanset om du har brug for en HR-chef til sparring om strategi og udvikling af ledere, en HR-ressource til at varetage et projekt (fx indførelse af et MUS-koncept, et HR-system eller en anden afgrænset opgave), eller en løbende tilknyttet HR-ressource, som I kan tage fat i ved behov – indtil I en dag er store nok til at besætte en fuldtids HR-stilling i virksomheden.

En deltids HR-ressource kan skaleres op og ned. Lad os tage en snak om jeres behov.

Addrelation

Vi skaber forståelse for, hvem du er - og hvorfor du virker, som du gør. Også på andre. Og forståelse for, hvorfor de andre virker, som de gør. Også på dig. Vi lærer dig at forstå og bruge forskellighederne hos mennesker - så de skaber værdi, egen motivation og fremdrift til fællesskabets bedste. Kort sagt: Vi lærer dig en helt ny måde at tænke samarbejde på - når du tør gå ind i processen og stille dig åben, modig og autentisk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet AddThoughts

Er du medarbejder, leder og/eller en del af et team?

Er du interesseret i mennesker, adfærd og samarbejdsrelationer?       Så abonnér på nyhedsbrevet Add•Thoughts, og få input til at skabe større Resultater via dine Relationer.

Du får konkrete værktøjer og input til små forandringer, der kan gøre en    stor forskel i din dagligdag og påvirkning af andre.

Tilmeld dig her