HR er ikke kun “alt det med mennesker”

– det er BUSINESS og BUNDLINJE, optimeret via de menneskelige ressourcer

Jeg har undervist, rådgivet og trænet ledere i at udvikle medarbejdere og virksomheder i 20 år. Og bliver stadig inspireret og tændt af at møde ledere, der har ambitioner, passion, og viljen til at skabe resultater i samarbejdet med andre. HR er skabt til at hjælpe dem med dette. Mangler du en kompetent HR-ressource til sparring og rådgivning om udvikling i jeres virksomhed, eller hands-on HR-arbejde? Så ring 4691 8998 eller skriv til mig, og lad os tage en snak om, hvilket udbytte I kan få af at få en HR-funktion på deltid.

Jeg har trænet ledere i at udvikle medarbejdere og virksomheder i 20 år.

Jeg er en kontant og ærlig sparringpartner, inspirator og coach, og samarbejder kun med ledere, der har ambitioner, passion, og vilje til at skabe resultater i samarbejdet med andre. Derfor er det afgørende for mig, at HR-arbejdet linkes op på forretningen og strategien, så der skabes synlige resultater af indsatsen.  

Jeg har et særligt talent for at afdække jeres kultur og potentiale, og afsløre jeres blinde punkter. Og stikke fingrene dybt i jeres ømme punkter, både i ledelsen og jeres virksomhedskultur, så vi kan få skabt et afgørende overblik over de nødvendige indsatsområder – og sætte i gang.

Oven på denne indsigt bidrager jeg til at skabe endnu større visioner for jeres fremtid og gøre jeres virksomhed og ledere fremtidsparate.

Mangler du en kompetent HR-ressource til sparring og udvikling i jeres virksomhed, eller hands-on HR-arbejde?

Lad os tage en snak om, hvilket udbytte I kan få af en HR-funktion på deltid

Hvad kan HR tilføre DIN virksomhed? Lad mig give dig et par gratis bud

Ring eller skriv til mig

Tanja Dinsen  |  4691 8998  |  tanja@addrelation.dk


Altid nødvendig – men ikke hele tiden…

Ved at tilknytte en HR-kompetence på timebasis får du en fleksibel HR-ressource til fx et kortvarigt projekt, eller over en længere periode til at drive udviklingsprocesser.

Eller til at opbygge en HR-funktion i din virksomhed på deltid, indtil I bliver store nok til at ansætte en fuldtids HR-ressource.


I får lige det, I har brug for

HR på deltid er en fleksibel løsning, uanset om du har brug for en HR-chef til sparring om strategi og udvikling af ledere, en HR-ressource til fx indførelse af et MUS-koncept, et HR-system eller en anden afgrænset opgave, eller som en tilknyttet HR-ressource, som I kan tage fat i ved behov.

“Det bløde” er en god forretning

Mange mindre og mellemstore virksomheder har ikke en selvstændig HR-funktion. Ærgerligt, for det kan være skadeligt for jeres forretning. For hvem tager ansvaret for udvikling, når alle har travlt med drift og levering?

En HR Business Partner på deltid kan være løsningen.

HR handler ikke kun om de menneskelige ressourcer, men også om processer og planen for vækst. 

Uanset jeres virksomheds størrelse er der behov for at spotte og optimere de ressourcer og det potentiale, der findes i virksomheden, i forhold til de forretningsmæssige mål og strategien. 

Behovet for HR opstår ikke først, når der er et vist antal medarbejdere i virksomheden – det er der hele tiden. 

En HR Business Partner er til dig, der er direktør i en mindre virksomhed, og mangler en sparringpartner til at udvikle jer alle

og til dig, der er HR-chef i en større virksomhed og mangler en til at varetage det, du ikke selv kan nå.

“Udviklingsprocessen sammen med Tanja har givet os en langt mere effektiv og målrettet fælles virksomhed. Vi er blevet flere medarbejdere, og vores bundlinje bliver bedre og bedre. Vi har nu et overskud, som vi er stolte af. Og år for år er vi blevet endnu bedre og mere stolte.

Selv om det er os selv, der laver arbejdet i hverdagen, så kan vi ubetinget sige, at alt dette ikke var sket uden samarbejdet med Tanja. Og heldigvis er det ikke slut endnu”.

Anne Jensen, administrationschef, PMH Systems A/S

En deltids HR Business Partner går ind på det stadie, hvor virksomheden er, og hjælper med udvikling og vækst herfra.

Fx: 

Strategisk forretningsorienteret HR:

En HR-strategi er en plan for kompetenceudvikling, integreret i den samlede forretningsstrategi for virksomheden.

En HR Business Partner kan hjælpe jer med at udarbejde og gennemføre denne strategi. 

I udmøntningen kan HR Business Partneren bl.a. hjælpe jer til at skabe ledelseskommunikation, der motiverer, så I bliver oplevet som kulturbærere og bannerførere for forandringen – så strategien kommer til at leve, og målene nås.

Sparring, støtte og udvikling af ledere:

Udvikling af ledere – coaching, træning, uddan­nelse – er ofte nødvendigt for at opfylde strategien. Fordi nye mål ikke nås med gammel adfærd.

HR Business Partneren kan sikre udvikling af en stærk og samspillet ledergruppe, der går forrest som rollemodeller og motivatorer, og støtte lederne i udvikling af medarbejderne, opbygning af teams, mål, motivation, performancevurdering, trivsel, mødefacilitering m.m. 

Udvikling af medarbejderne/teams:

HR Business Partneren kan bistå jer i udvikling af medarbejdere, kommunikation, samarbejde, effektive møder o.l., onboarding af medarbejdere, outplacement, arbejde med medarbejdertrivsel m.v.

Processer, systemer og administration – eksempler:

Sparring og bistand i forbindelse med rekruttering

Opbygning af et MUS-koncept (eller AddRelations SUM-koncept)

Opfølgning på kompetenceudviklingsplaner

Opbygning af HR-system