RESULTATER ER MÅLET!  OG RELATIONER ER AFGØRENDE FOR SUCCES!

Jeg hjælper jer med at skabe stærke og højtydende teams


Spil hinanden stærke i hverdagens opgaveløsning

Så bliver både resultaterne og arbejdsglæden større!

Stærke teams er ikke bare grupper med fagligt dygtige mennesker.

Det er mennesker som VED, at de er nødt til at have kendskab til hinandens styrker og svagheder for at kunne løse den fælles opgave mest effektivt. Og hver dag viser villighed til at spille hinanden stærke i samarbejdet.

Stærke teams ved, at godt samarbejde ikke kommer af sig selv. Det skal vores forskelligheder i personlighed, holdninger, arbejdskultur, baggrund og adfærd nok sørge for. 

Det kræver fokus og vilje at skabe resultater i det arbejdsmæssige fællesskab. 

En køreplan, der hjælper teamet fra Dag 1, er en god investering.

Det får I med TeamCreation-guiden og Team-ægtepagten.

Jeg vil gerne vide mere om TeamCreation og Teamægtepagten

Vi motiveres forskelligt, arbejder forskelligt,og ønsker noget forskelligt af vores kolleger


Mennesker SKAL være forskellige! 

Deri ligger ganske vist et indbygget potentiale for konflikt – men også et potentiale for at skabe utroligt gode resultater, når vi kan synliggøre styrken i forskellighederne og kanalisere det ind i det fælles mål.

Det giver succes. Og følelsen af succes har det altså med at avle succes!

”The people you like the least are the people you need the most!”

Med et fælles sprog for vores Styrkeprofiler kan vi håndtere forskelligheden med positiv nysgerrighed.

Når vi får et fælles sprog for forskellighederne, fx med Belbins Teamstyrkeroller, så bliver samarbejdet pludselig langt mere glidende, spændstigt, energifyldt og motiverende. For nu VED vi jo, at vi er på samme side, selv om vi er uenige. Og at vi alle ønsker at bidrage til det samme, nemlig Fælles succes. Vi har bare forskellige tilgange til det.

Lad os snakke om hinanden – på den gode måde

Slut med at gå efter personen – med forståelse for vores Styrker kan vi gå efter bolden, og bruge hele spillebanen og alle vores talenter.


Med et fælles sprog for den adfærd og motivation, vi oplever, bliver vores snak konstruktiv, rettet mod det fælles mål og den nødvendige adfærd og fordeling af opgaver. Det skaber effektivitet og større resultater.


ER I ET STÆRKT TEAM? SÆTTER I JERES STYRKER I SPIL? OG SPILLER I HINANDEN STÆRKE?

Lær, hvordan I skaber det stærke og samspillede team, der performer godt - hver gang

Kend jeres Teamrollestyrker i den fælles opgaveløsning

Gør jer selv til den stærkeste og mest resultatsikre udgave af jer selv i samarbejdet

Kontakt Tanja Dinsen  |  4691 8998  |   tanja@addrelation.dk

Agile teams har særligt brug for en Teamægtepagt

Agile teams bliver ofte sammensat af specialister med stor forskellig faglighed og en høj grad af specialisering i denne faglighed.

Det er sjældent drømmen for specialister at arbejde i teams – og endnu sjældnere, hvis det er med specialister uden for eget fagområde.

Procedurer og ceremonier bliver aldrig effektive, hvis ikke gruppepsykologien tages med ind i teamets opstart.

Virksomheder, der ændrer organisationsform til agile teams, har en særlig udfordring med at skabe effektive teams

Deres forretning er direkte afhængigt af, at de agile teams kommer op at køre, og de er sjældent gearede til at håndtere de mange udfordringer, der kommer, når specialister skal være afhængige af hinanden og arbejde agilt – samtidig med at deres faglighed kræves udvidet.

Agile teams har stort udbytte af at arbejde med TeamCreation.

Det styrker alle i deres roller, også Scrum Master og Product Owner.


Jeg hjælper teamet med at skabe tryghed og fællesskabsfølelse som fundament for samarbejdet,

og til at skabe den beslutningsstruktur, der skal bære dem igennem det selvstyrende teams udfordringer i den agile omvæltning.