Din succes skyldes altid, at nogen har hjulpet dig på vej!

Intet menneske er en ø.
Og ingen kan skabe resultater alene.

De kendte organisationsformer clasher med det, som vil kendetegne fremtidens succesfulde virksomheder – de er fladere, mere agile, trendgribende og tilpasningsstærke.

Lederrollen ændrer sig tilsvarende. Fremtidens ledere har en adfærd, der er mere holistisk, faciliterende, horisontopmærksom og retningssættende. Fremtidens ledere er Leaders i ordets sande forstand: Fyrtårne for måden vi ønsker at skabe resultater på.

AddRelation hjælper virksomheder med at udvikle og træne ledere og medarbejdere, der tør og vil gå forrest, og som vil drive forretning via autentiske og udviklende relationer.

Sammen gør vi jer til ledere og medarbejdere, som er stærke rollemodeller for en udviklingskultur, baseret på fællesskabelse og medledelse.

Mød din Business Mentor

Et spørgsmål er en god måde at starte en relation på

Dit navn   (if you please)

Din e-mail   (uden den kan jeg ikke svare dig)

Dit mobil/tlf.   (ellers kan vi ikke snakke sammen)

Hvad er interessant for dig lige nu?

Din besked til mig

Mød din Business Mentor

Jeg kombinerer viden om mega trends, der definerer fremtidens nødvendige kompetencer, med viden fra en lang række praktiske og psykologiske værktøjer, og giver det videre i de doser, den enkelte leder, ledergruppe eller team har brug for.

Jeg er imponeret over, hvor meget vi kan opnå ved at “skabe os bevidst”, og samtidig dybt ydmyg over for den påvirkning, vi kan øve på andre mennesker, når vi kender “grebene”.

Jeg har været HR-chef i store, internationale virksomheder og idérig konsulent i små, nystartede virksomheder.

De sidste 18 år har jeg haft min egen virksomhed, hvor jeg hjælper ledere og deres virksomheder til at være relevante i fremtiden. I AddCademi kører jeg uddannelser og lederudviklingsprogrammer. Og så driver jeg AddLeadership, et udviklingsnetværk for ledere med fokus på fremtiden.

Jeg har alle dage været passioneret adfærds- og relationsudforsker. Det har været omdrejningspunktet for mit arbejde de sidste 25 år, og jeg bliver aldrig træt af det. Jeg elsker at lære nyt, er hele tiden på en rejse i viden og læring – og alt, hvad jeg lærer og ved, ønsker jeg at give videre til mine kunder.

Den menneskelige psyke og alle dens facetter er det mest spændende, jeg ved, og jeg er altid i gang med at udforske ny viden, der kan gøre os klogere på hinanden, og give den videre, så den gør nytte.

Igennem mange års konsulentarbejde er det blevet tydeligt for mig, at uanset hvilke teorier eller værktøjer, som virksomheder vælger at arbejde med, så er der kun én faktor, der er afgørende for succes – nemlig den menneskelige.

Jeg har studeret måden, vi virker på over for andre mennesker i 20 år, og underviser ledere i at skabe nye resultater via relationer. Det vil sige: Vid, hvem du har med at gøre, og tilpas din adfærd og kommunikation – så får du de resultater, du ønsker.

Det er en balance mellem målstyring og manipulation at lede mennesker, og derfor er etik, moral og kendskab til egne skyggesider og motiver en del af min undervisning og træning af ledere.

Er du interesseret i at være leder med et dybt kendskab til dig selv og mennesker i al deres almindelighed, og vil du skabe resultater via ægte relationer, så er der basis for, at vi kan få et godt samarbejde.

Teorier og metoder virker ikke – det gør mennesker!

Det er relationer mellem mennesker, der skaber resultater! Derfor handler alt mit arbejde om relationerne mellem mennesker.

Vi påvirker hinanden med det, vi tænker, siger og gør – meget mere end de fleste af os er bevidste om. Men den bevidsthed skal vi træne! Det er dén, der skal bringe os ind i fremtidens liga af konkurrencedygtige og langtidssunde virksomheder. Det er relationerne, der leder til succes og udvikling, eller til konflikter og tab af energi.

Det er ikke det, du GØR for dig selv eller for virksomheden, der afgør om du bliver oplevet som en ressource, men om dine kolleger oplever det som et BIDRAG til fællesskabet. Det kræver dialog på måder, som mange af os ikke er vant til.

Når vi sætter virksomhedens og fællesskabets behov før vores egne behov, så skaber vi en helt ny måde at tænke fællesskab på.

En måde, som er helt essentiel for at bringe jeres virksomhed ind i fremtiden, hvor forandringstakten er højere end nogensinde, og medarbejdernes og – i særdeleshed – ledernes mindset er afgørende. Derfor er mit bidrag til virksomheder, ledere og teams at lære dem at tale om det væsentlige: Hvordan alting hænger sammen 🙂.

Det lyder enkelt, men det er det ikke altid. Til gengæld er det rivende interessant – og I bliver aldrig de samme efter sådan en proces. I bliver langt, langt bedre – også på den lange bane.