Projekbeskrivelse

Fremtidssikre virksomheder

Stærke virksomheder siger farvel til fortidens mindset

Hvad ville der mon ske, hvis I kiggede på jeres muligheder på markedet og måden, I arbejder på, med fremtidens briller?

Hvor meget mere kunne I mon skabe?

Future Mentoring

Jeg hjælper jer med at få indsigt i de trends, der vil påvirke jeres marked og organisation, skaber overblik over fremtidens krav og muligheder, og hvilke must-haves, der er vigtige netop for jeres forretning.

Sammen skaber vi stærk og fremtidsklar virksomhed, der nytænker de måder, som I betragter jer selv på, og finder den rigtige vej for jer at skabe jer selv som en virksomhed, hvor udvikling er en del af jeres DNA.

Klar til et fremtidssyn

på din virksomhed?

De fleste har blinde vinkler på eget fremtidspotentiale.

Et sæt fremtidsbriller på næsen afdækker det, som ingen havde set omkring jeres ledelse og virksomhed, men som giver overraskende god mening at gøre noget ved, når først man ser det.

ADD•CONTACT

Virksomheder gearet til fremtiden føler dybt for at gøre tingene bedre

Vi lever i en brydningstid, hvor stærke forandringsvinde blæser over vores organisationer

Hierarkierne brydes op for at blive mere fleksible og hurtigtreagerende. Strategiplanlægning er forældet, fakkelbærere bliver svaret på en internt drevet udviklingskultur.

Vores IT og kunstig intelligens kan overtage mange arbejdsopgaver – vi bliver ”digitalt transformeret”. Men kun, hvis vi tør søge omstillingen!

Nye generationer af arbejdskraft kommer på arbejdsmarkedet med helt nye kompetencer inden for videnssøgning og onlinesamarbejde – ”gamification” er en måde at løse opgaver på, og som mange os ”gamle” slet ikke kender.

Forventningerne til ledelsens evne til at kende alle de nye begreber, buzzwords og teorier stiger, jo flere generationer, vi skal håndtere på arbejdspladsen – samtidig med at de gamle ledelsesteorier spiller fallit i de nye organisationslandskaber.

Hvordan bringer vi vores virksomhed, opstået af fortiden, til at være gearet til fremtiden?

Hvordan gør vi vores virksomhed fremtidsklar og stærk?

Stærke virksomheder har styr på sit Why – sin mission, mål og midler. Formålet skal være klart for alle. At formulere firmaets værdier er ikke længere nok, uanset hvor meget I involverer jeres medarbejdere i arbejdet. Storytelling og en tydeliggørelse af de bærende elementer i jeres kultur skal stå lysende klart. Det stiller nye krav til lederne, der skal evne at formidle budskaber og være levende kulturbærere.

Stærke virksomheder ved, at ingen medarbejder er ligegyldig, og derfor er både relationer og resultater i fokus. Effektivitet og arbejdsglæde skabes ved at skabe mening via fælles formål, fælles mål og fælles forpligtelse over for hinanden. Nærvær i arbejdet, og anerkendelse af forskelligheder og egne og andres styrker og bidrag til fællesskabet driver værket.

Stærke virksomheder har ledere, som er gode rollemodeller for medarbejderne, og som ser det som deres største opgave at gøre det muligt for medarbejderne at lykkes i deres job. De reflekterer over og søger feedback på adfærd og resultater, og er hver dag bevidst om at blive lidt bedre. Og gør det samme muligt for sine medarbejdere.

Står jeres fremtid helt skarpt?

De fleste har blinde vinkler på eget fremtidspotentiale.

Det koster kun et par timer at blive flere år klogere.

Book en Blind Spot Quest for jeres virksomhed, og lad os finde optimeringspunkterne. Inspirationen er din – fri til at bruge!

Få indsigt i de tendenser, der vil påvirke jeres marked og organisation i fremtiden, og få skabt overblik de vigtige to dos or not to dos for netop jeres forretning, hvis I vil være på forkant.

Jeg bidrager til, at I kan skabe en stærk og fremtidsklar virksomhed, der nytænker måden I betragter jer selv på, og kan være en virksomhed, hvor udvikling er en del af jeres DNA.

Ring til mig på 2530 2808 eller skriv til tanja@addrelation.dk

Ja for pokker, jeg er nysgerrig på vores Blind Spots og potentiale
LÆS OM BLIND SPOT QUEST HER

Stærke virksomheder tør stå ved, at menneskelighed er omdrejningspunktet – opmærksomhed, ærlig tale og fair play. Ud af det springer en opmærksomhed på detaljen, på forbedringer, og på at give det lidt ekstra, når det er nødvendigt.

Stærke og fremtidsklare virksomheder lukker sig ikke om sig selv, men søger input, inspiration, viden og sparring fra mennesker uden for virksomheden.
De tror på det, de laver, tør stå ved det, de gør, har intet at skjule og er i åben og ærlig dialog med både medarbejderne og omverdenen.

Stærke virksomheder søger professionelle sparring- og samarbejdspartnere til at fylde hullerne, frem for at prøve at kunne alt inhouse. Viden er noget, vi søger, i ærlig erkendelse af, hvor vores egne kompetencer rækker til – og fordi vi ikke vil stille os tilfreds med den viden, vi selv besidder.

Stærke virksomheder har tillid til, at de medarbejdere, der er tættest på kunden, har den største chance for at skabe resultater sammen med dem. Så virksomhedens ledelsen lytter på vandrørene og inddrager medarbejderne i udviklingen.

Hvad tænker du om jeres fremtid?

Stærke virksomheder søger altid at være den bedste udgave af sig selv, og søger mennesker, der kan bidrage til det.

Jeg er sparringpartner for virksomheder, der kan og vil – og bare mangler lidt inspiration, så kører de selv.

Er det jer? Så kontakt mig.

ADD•CONTACT