Projekbeskrivelse

Fremtidssikker ledelse

Virksomheder, der får succes i fremtiden, organiserer mennesker og processer på nye måder.

Det stiller krav om et markant lederstilsskifte.

Jeg hjælper jer med at være relevante i fremtidens virksomheder, og være fyrtårne og kulturskabere.

ADD•CONTACT

Vi følger ikke længere en person med en titel, men en person med en fakkel

Fremtiden kalder på passioneret, ærlig og tydelig ledelse

At være et fyrtårn som leder betyder, at du gør, hvad du siger, du vil gøre, og at du er ærlig og til at regne med. Kort sagt: En person, andre ønsker at følge.

Autencitet, integritet og villighed til at dyrke co-creation er afgørende krav til virksomheder i dag. Det er vejen til at opnå og bevare tilliden hos medarbejdere, kunder, forretningspartnere og investorer.

Virksomheder, der ikke har nok opmærksomhed på dette nøgleelement i moderne lederskab, vil komme i problemer. Eller blive ligegyldige. Eller begge dele.

En af de ting, der kendetegner en stærk leder er, at han eller hun er proaktiv, konstant søger udvikling og forbedringer, og VED, at det, der vil give den største tilfredsstillelse af opnå, altid ligger uden for ens komfortzone! Og er villig til at gå derud.

Det er de ledere, jeg arbejder med i AddRelation.

20 års erfaring med træning og rådgivning af ledere.

Det bliver til noget viden. Og den er altsammen tilgængelig

I får al min viden og erfaring at trække på – jo hurtigere I kan selv, desto hurtigere kan I skabe resultater uden mig!

ADD•CONTACT

Stærke ledere skaber styrke i andre

Den vigtigste opgave er at få andre til at shine

Stærke ledere ønsker at være en rollemodel for sine medarbejdere. De reflekterer over og søger feedback på sin adfærd og sine resultater, og er hver dag bevidste om at blive lidt bedre. Og gør det samme muligt for deres medarbejdere.

Stærke ledere er autentiske mennesker. Mennesker, som ønsker at lede med de styrker og talenter, de har – og som er bevidste om at omgive sig med mennesker, som er stærke på andre områder. Og ønsker at sætte disse styrker i spil, lige så meget som deres egne.

Stærke ledere er modige mennesker. De tør være følelsesmæssigt ærlige, over for sig selv og over for andre. Tør være sig selv. Og sig selv bekendt. Det kan være hårdt, og det kan være sårbart. Men det giver den urokkelige styrke ved at være autentisk, som mennesker tiltrækkes af, respekterer og vil følge.

Stærke ledere er bevidste om deres indre ild. Hvad der driver dem – deres Why. De er drevet af et formål, der rækker ud over dem selv, og tiltrækker og inddrager andre. Stærke ledere er helhedsorienterede og inspirerende i deres syn på mennesker og muligheder.

Stærke ledere skaber stærke medarbejdere.

At være en stærk leder betyder, at du er en person, som dine medarbejdere ønsker at følge. Et fyrtårn, en ambassadør og en rollemodel i virksomheden.

Stærke ledere foretrækker en erfaren sparringpartner.

Kom ud af siloerne og ind i lederteamet!

Ledergruppen skal kende visionen for sig selv

  • Hvad vil I med hinanden – som I ikke kan uden hinanden?

  • Hvad kunne I skabe endnu bedre som et stærkt team, end som silo-ledere?

  • Hvilket potentiale har I, som I slet ikke er begyndt at kigge på?

  • Hvad kalder fremtiden på af lederkompetencer, som I endnu ikke har udviklet?

Fremtidens paradigme kalder på Helhedsorienteret lederskab

Vi kommer fra industriparadigmets tendens til at adskille alt uden at se på tingenes indbyrdes sammenhæng. Men virksomheder, der fastholder denne tankegang, bliver dinosaurer i det nye paradigme.

Bryd siloerne ned og skab et fyrtårn af ledere

En god ledergruppe bekender sig til at være et lederteam mere end en gruppe afdelingsledere. De er en enhed med en FÆLLES vision for lederteamet, såvel som for virksomheden.

Ledergrupper, der arbejder på at blive et stærkt og sammenarbejdet team, viser sig ofte at blive langt stærkere ledere i egen afdeling. Og står højere i meningsmålingerne.

Er I et ægte lederteam?

De fleste ledergrupper har et potentiale, der slet ikke kommer i spil, fordi de ikke udfordrer hinanden nok, og er for konfliktsky til at holde hinanden op på at levere til det fælles forpligtende mål (ja, ledere undgår også de svære samtaler med hinanden).

Jeg hjælper jer med at diskutere de visionære mål for ledergruppen, og til en bevidsthed om den Umpf!, I mangler for at blive det helt særlige, stærke lederTEAM, som jeres virksomhed ønsker sig.

“Påstår du, at vi ikke gode nok?”

Nej, nej, I er helt sikkert gode.

Jeg siger bare, at der er en vis sandsynlighed for, at I kunne blive meget bedre. Hvis I valgte at arbejde bevidst og fokuseret med synergien og dysfunktionerne i jeres ledergruppe.

Det er der nemlig kun cirka 1 ud af 10 ledergrupper, der gør.

Hvad går I glip af ved ikke at bruge hinanden max?

You got the power.

Tør I sætte den fri?

Hvor langt, bredt og højt kunne I mon udvikle jer, hvis I satte barren højere end I tror er muligt?

Book en session og lad os udfordre potentialet. Og se, hvor det kan tage os hen.

ADD•CONTACT