Projekbeskrivelse

Fremtidssikre virksomheder

Stærke virksomheder siger farvel til fortidens mindset

Hvad ville der mon ske, hvis I kiggede på jeres muligheder på markedet og måden, I arbejder på, med fremtidens briller?

Hvor meget mere kunne I mon skabe?

Future Mentoring

Jeg hjælper jer med at få indsigt i de trends, der vil påvirke jeres marked og organisation, skaber overblik over fremtidens krav og muligheder, og hvilke must-haves, der er vigtige netop for jeres forretning.

Sammen skaber vi stærk og fremtidsklar virksomhed, der nytænker de måder, som I betragter jer selv på, og finder den rigtige vej for jer at skabe jer selv som en virksomhed, hvor udvikling er en del af jeres DNA.

Har I blinde vinkler på jeres fremtids-potentiale?

Et sæt fremtidsbriller på næsen afdækker det, som ingen havde set omkring jeres ledelse og virksomhed, men som giver overraskende god mening at gøre noget ved, når først man ser det.

Jeg er sparringpartner for virksomheder, der kan og vil – men bare mangler lidt input og inspiration, så kører de selv showet. Er det jer?

Kontakt mig, hvis vi skal skabe fremtiden sammen.

ADD•CONTACT

Survival of the future fittest – gælder også virksomheder

Når forandringens vinde blæser, er I så kaospiloter eller autopiloter?

Hierarkierne brydes op for at blive mere fleksible og hurtigtreagerende. Strategiplanlægning er forældet, fakkelbærere bliver svaret på en internt drevet udviklingskultur.

Vores IT og kunstig intelligens overtage mange arbejdsopgaver – vi bliver ”digitalt transformeret”. Men vi skal turde styre omstillingen selv!

Nye generationer af arbejdskraft kommer på arbejdsmarkedet med helt nye kompetencer inden for videnssøgning og onlinesamarbejde – ”gamification” er en måde at løse opgaver på, som mange os ”gamle” slet ikke kender.

Kravene til ledelsens evne til at kende alle de nyeste buzzwords og metoder stiger, jo flere generationer, vi skal håndtere på arbejdspladsen – samtidig med at de gamle ledelsesteorier spiller fallit i de nye organisationslandskaber.

Er I fit for the future?

Fremtidsklare virksomheder

Udvikling skal være en del af jeres DNA. Virksomhedens kultur viser vejen

Fremtidsklare virksomheder har styr på deres Why. Formålet skal være klart for alle, i alt I gør. Storytelling og en tydeliggørelse af de bærende elementer i jeres kultur skal stå lysende klart. Det stiller nye krav til lederne, der skal evne at formidle budskaber og være levende kulturbærere.

Fremtidsklare virksomheder ved, at du kun er det værd, som andre oplever, at du bidrager med. Hvis det ikke giver mening for dig, og du ikke giver mening for andre, så skal du være et andet sted.

Fremtidsklare virksomheder har ledere, som er fyrtårne, rollemodeller og curlingchefer for deres medarbejdere. De skaber udsigt og rammer, og udøver den fremmeste udgave af Servant Leadership.

Har I overblik over jeres fremtid?

De fleste har blinde vinkler på eget fremtidspotentiale.

Det koster kun et par timer at blive flere år klogere.

Få indsigt i de tendenser, der vil påvirke jeres marked og organisation i fremtiden, og få skabt overblik de vigtige to dos or not to dos for netop jeres forretning, hvis I vil være på forkant.

Book en Blind Spot Quest for jeres virksomhed, og lad os finde optimeringspunkterne. Inspirationen er din – fri til at bruge!

Ring 2530 2808 eller skriv til [email protected]

Ja for pokker, jeg er nysgerrig på vores Blind Spots og potentiale
Læs om Blind Spot Quest her

Fremtidsklare virksomheder

Sammen ved vi mest og bedst

Fremtidsklare virksomheder forstår værdien i co-creation, og søger input, inspiration, viden og sparring fra mennesker uden for virksomheden. De tør stå ved det, de gør, har intet at skjule og er i åben og ærlig dialog med både medarbejderne og omverdenen.

Fremtidsklare virksomheder søger professionelle sparring- og samarbejdspartnere til at fylde hullerne, frem for at prøve at kunne alt inhouse.  Fordi vi ikke kan være eksperter på alt, og ikke vil stille os tilfreds med den viden, vi selv besidder.

Fremtidsklare virksomheder lytter på medarbejdervandrørene. De uddelegerer udviklingen til medarbejderne – fordi dem, der er tættest på kunden, har størst chance for at skabe resultater sammen med dem.

Er I relevante i fremtiden, hvis I fortsætter som nu?