Projekbeskrivelse

Er du en drøm at arbejde sammen med?

Eller ville du blive stemt hjem, hvis dine kolleger og medarbejdere kunne?

SKAB TEAM POWER!   

Bliv bevidst om jeres styrker og behov, lav en TEAMÆGTEPAGT

og SPIL HINANDEN STÆRKE i den fælles opgaveløsning!

Kender du det, at du føler trang til at skifte nogle af dine kolleger ud en gang imellem? Fordi de bare er SÅ irriterende at arbejde sammen med… Men vent! – Måske tænker de det samme om dig? Fordi du for dem også bare er så… anderledes. Og (dermed) irriterende.

Forskelligheder kan være irriterende, frustrerende og konfliktskabende – eller spændende, givende og nysgerrighedsskabende. Det afhænger altsammen af måden, I vælger at se det på.

Så hvordan tackler I de der pokkers forskelligheder, så de kommer mest muligt til nytte i hverdagen?


Det giver Team Power-kurset dig værktøjerne til

Der bliver anledning til en række AHA-oplevelser og adskillige smil og ”hø-hø´er”, når du genken­der din kollegas – og din ægte­fælles – ander­ledes, uforståe­lige og til tider ret irrite­ren­­de adfærd. Og et ”nåhh”, når du finder ud af, at de faktisk har nogle ret gode grunde til at være ”på tværs”…

Og så bliver du helt sikkert også klogere på dig selv og din egen typi­ske måde at agere på.

Du får viden, inspiration og værktøjer, som du kan gå lige hjem og bruge med det samme i det daglige (sam)arbejde efter hvert modul.


Få ind­sigt i, hvad dine særlige talenter er i sam­ar­bej­det med andre

Du får en dyb indsigt i styrker og fald­gruber i din samarbejds­adfærd, og hvad der tænder/tænder dig af i sam­arbejdet med andre. Ligeledes får du en udpræget forståelse af “de andre”, og en større rummelighed over for deres ”ander­ledes, mærkelige og irriterende” adfærd.

En 360 graders personlig analyse af dine styrker i samarbejde fastholder denne indsigt, og giver dig et værktøj at udvikle dig ud fra.


 Det giver kurset dig svar på:

  • Hvad er dine egne styrker (og udfordringer) at kende i forhold til ­samarbejde?

  • Hvad er dit talent – dine styrkeroller – og hvordan kommer du til at bruge dem bedst og mest succesfuldt?

  • Og hvordan skaber du optimale sam­arbejds­proces­ser og et absolut højtydende team sammen med dine kolleger?

Læs mere om Team Power | Sæt styrkerne i spil her