Projekbeskrivelse

En god ledergruppe bekender sig til at være et lederTEAM mere end en gruppe ledere. En enhed med fokus på en FÆLLES vision – et TEAM.

Kom ud af siloerne og ind i lederteamet!

Ledergruppen skal kende visionen, ikke bare for virksomheden, men også for ledergruppen i sig selv. Hvad vil de med hinanden – som de ikke kan uden hinanden? Og hvad er det for en opgave, som de kan – og skal – løse bedre i fællesskab, som et team, end som silo-ledere?


Fremtidens paradigme kalder på Helhedsorienteret lederskab

Vi kommer fra industriparadigmets tendens til at adskille alt uden at se på tingenes indbyrdes sammenhæng. Derfor har virksomheder kunnet eksistere med de opdelte afdelinger, de såkaldte siloer. Men virksomheder, der fastholder denne tankegang, bliver dinosaurer i det nye paradigme.

I dag er vi blevet klogere på, hvordan en bevægelse i den ene ende af et system påvirker resten. Derfor må det være slut med at tænke i enkeltdele – nu handler det om at få skabt sammenhæng, fælles fodslag og en fremtid, der fungerer for alle. Vi kan ikke gøre dette, hvis ikke lederne i ledergruppen vil give slip på deres rolle som AFDELINGSleder og blive et LEDERTEAMMEDLEM.

Er I et ægte lederteam eller en gruppe af ledere, der mødes?

Hvordan får vi jeres ledergruppe længere op af styrkeskalaen?

Kontakt mig for en drøftelse af jeres ønsker og tanker om jeres samarbejde

Ring 4691 8998. Eller skriv til tanja@addrelation.dk

Typiske arbejdsområder med ledergrupper

  • Få forståelse for, hvorfor I virker, som I gør (styrker, svagheder og blind spots, både for jer som individer og som ledergruppe). Og hvordan gør I hver især jeres profil til en styrke i egen ledelse og samarbejdet lederkollegerne?

  • Forståelse for drivkraften og motivationen i jer selv og andre. – Hvordan rammer I passionen og arbejder i den energi, som ledergruppe og som individuelle ledere?

  • Bruge de styrker, der ligger i menneskers forskellighed. Det skaber både større resultater og større arbejdsglæde

  • Forstå kraften i visionen. – Medarbejdere skal ikke bare have et mål, det skal også give mening for dem, og de skal kunne se sig selv i det og ønske at være en del af det. Hvordan skabes det?

  • ”Forstå spillet” – Hvordan agerer I bedst i organisationen for at nå jeres mål? Individuelt og som ledergruppe

  • Sætte styrkerne i spil – Kender I hinandens styrker og ved, hvorfor I er med på holdet? Ofte er ledergrupper organiske størrelser, hvor der skiftes løbende ud. Hvad betyder det for samspillet?

  • Træne anerkendende kommunikation – Anerkendelse er ikke bare ros. Forskellige mennesker har brug for forskellige typer af feedback og ros for at føle sig anerkendt. Forstå hvorfor det er langt mere motiverende at tale til styrkerne, og vid hvordan

  • Tænke i strategiske mål og performancemål, og sikre at forventninger og konsekvenser er kendte. De fleste ledergrupper har ikke sat mål for deres egen ledergruppe, og har heller ikke afdelingsmål (kvalitative og kvantitative), der kan kommunikeres ud og brydes ned til teammål og individuelle mål

  • Være ærlig, konkret, resultatorienteret og positivt konfronterende. Det er ikke nok at være leder. Hvordan kan du være den bedste udgave af dig selv i forhold til lederteamet?

Samarbejde kan komme i mange former

Vi kan arbejde sammen på mange forskellige måder – fra workshops og seminarer til en mere procesorienteret tilgang, hvor vi sammen formulerer strategiske udviklingsmål for ledergruppen og arbejder med udmøntning af disse over en periode på flere måneder.

Kontakt mig for en drøftelse af jeres ønsker til, hvordan I ønsker at gå fra at være en gruppe af ledere til et lederteam. 4691 8998 eller tanja@addrelation.dk