Projekbeskrivelse

Baseret på den nyeste viden om hjernesmart ledelse, hvad der får menne­sker til at virke,

og på læring om dig selv, dine naturlige styrker og dine virkemidler


KORT, INTENSIVT OG MEGET EFFEKTIVT

Brainbuilding for ledere | Mit Lederskab er et kort og intensivt lederudviklingsforløb, som kommer til at flytte på dine over­bevis­­nin­ger omkring mennesker, og hvad du er i stand til at gøre for dem og med dem.

Du lærer de helt basale, men dybtliggende betingelser for, hvad der styrer mennesker, deres motivation, adfærd og udvikling, og du lærer de værk­tøjer, som kan få vidtrækkende konse­kven­ser for din succes som leder.

Vi arbejder med de udfordringer, der består i at skabe resultater via mennesker og sammen med mennesker. Vi sætter fokus på både hjerne, hjerte og mavefornemmelsen i din ledelse, og styrker dig i at bruge alle dele til at udøve optimal ledelse.

Underviseren er også din personlige træner, når den nye viden og værktøjerne skal anvendes i dagligdagen. Dette forløb afdækker dine styrker såvel som dine blinde vinkler og udviklings­poten­tiale, og du slutter med en konkret udviklingsplan for dig som leder, i den situation, du er i lige nu, og i forhold til de ønsker og drømme, du har for fremtiden, og de forventninger, der er til dig i din lederrolle.

Læs hvad andre siger om Brainbuilding for ledere | Mit Lederskab

DIT UDBYTTE AF BRAINBUILDING FOR LEDERE | MIT LEDERSKAB

Du opnår en dyb indsigt i dig selv og bevidsthed om dine værdier, styrker, potentiale og udviklings­punkter – og en plan for, hvordan du arbejder videre med dem. Hvilken forskel vil du gøre?

Du får viden om dine virkemidler, og mod til at bruge dem. Hvordan du leder med udgangs­punkt i bevidsthed om dit personlige drive, dine naturlige styrker, dine værdier og dine helhedsmål (også kaldet dit Why, dit soul purpose, formål, mission m.m.)

Du lærer, hvordan du bruger dig selv bedst i din ledelse og får mennesker til at følge dig, med begejstring og engage­mentOg hvordan du skaber bedre resultater, arbejdsglæde og effektivitet ved at bruge dine egne styr­ker og styrken i forskellighederne hos de men­ne­sker, du arbejder sammen med.

Du lærer, hvordan du som leder og et autentisk menneske kan spille andre stærke – dine med­arbejdere, dine lederkolleger og din egen leder – og skabe stærke, tillidsfulde og givende relationer, så I sammen bidrager optimalt til jeres team, afdeling og organisation.

Du opnår evnen til at være passioneret og nærværende, være en kulturskaber via din adfærd og din kommuni­ka­tion og kunne stille ind på den rigtige frekvens, med krop og tale, og komme igennem med dit budskab

Med din forankring i din viden om dine virkemidler kan du agere i dagligdagens dilemmaer og konflikter på en ærlig, troværdig og handlekraftig måde, der styrker medarbej­dernes respekt og selvledelse

Du forstår, hvordan du kan forebygge stress og skabe robusthed hos dine medarbejdere ved at tænke i både trivsel, effektivitet og bundlinje, og at kommunikere både skarpt og målrettet, og forstående og støttende

Læs den fulde beskrivelse af Brainbuilding for ledere | Mit Lederskab

MEGET MERE END EN LEDERUDDANNELSE

Udviklingsprogrammet løber over 4 måneder med 3 mo­du­ler á 2 dages varighed samt 2 opfølgnings­aftener. Forløbet er en vekselvirkning mellem fælles undervis­ningsseancer, hvor du får præsenteret værktøjerne til hjernesmart ledelse og helt nye veje til din kommunikation med andre, og indivi­duelle sparring- og træning­sessioner sammen med din personlige træner mellem modulerne.

De fælles dage giver dig input og refleksion til din egen profil og udvikling som leder. På de individuelle sessioner arbejder vi i dyb­den med de behov for træning og udvikling, som du afdækker i forløbet.

Gennem hele forløbet bliver du tilknyttet adgang til din gruppe i et lukket forum, hvor I, sammen med underviseren, kan folde jeres reflektioner ud, få svar på spørgsmål, og dele jeres successer, når det lærte giver bonus i hverdagen (det er ikke bare metode, det kræver træning). Efter forløbet kan du, hvis du ønsker det, blive tilknyttet netværket Brainbuilders – et netværk af ledere, der har været igennem samme udvikling som dig. Her kan du holde din viden og læring vedlige, dele erfaringer og høre andres.


Ring til mig, så jeg kan få svar på nogle spørgsmål

OVERBLIK OG EN TRÆNINGSPLAN

Forløbet giver dig et overblik over dine styrker, udvik­lings­områder og træningsbehov som leder og en plan for dit fortsatte arbejde med at folde dig ud og skabe resultater som leder.

Indeholdt i uddannelsen er en 360 graders personlig Styrke­rolleprofil. En analyse og rapport, der for­tæller dig om dine styrker og udfordringer i samarbejdet med andre. Sammen med din personlige coach og ledertræner bruger du denne til at forankre værktøjerne til din videre udvikling.

Reservér din plads med det samme

VI KØRER MED SMÅ HOLD, SÅ JO FØR DU BOOKER DIN PLADS, JO BEDRE!

Ja, jeg vil være med!

Reservér din plads med det samme – skriv til Tanja Dinsen.
Du skal ikke betale med det samme – først når du får en bekræftelse. Så betaler du et depositum, og herefter resten efter aftale.