Projekbeskrivelse

Hvordan får I en stærk ledelse?

Hvordan skaber I Team Power, og lader jeres forskelligheder og styrker komme i spil?

Hvordan skaber I fælles fodslaw i forandringstider?

AddRelation er specialist i, hvordan vi skaber Resultater via RelationerEksempler på nogle af de temaer, jeg gerne taler om på seminarer, workshops og foredrag;

LEDELSE

 • ”The Why Leadership” – om den altafgørende X-factor for at lykkes som leder. Succes i fremtiden skabes ikke af at fortælle dine medarbejdere Hvordan – men Hvorfor. Kender du din virksomheds Hvorfor? Dit eget? Og dine medarbejderes? Ellers find det nu – og træd ind i fremtidens paradigme. Vær forskellen! Find ud af hvorfor!

 • ”Hallo! Er der hul igennem?” – Kender du det? Du har forberedt dig minutiøst, og du ved præcis, hvilke ressoucer, der er nødvendige for at du kan gennemføre dit projekt – men det er som om der ikke er hul igennem, når der skal tages en beslutning på mødet. Lær at bruge dig selv som det bedste værktøj – og alle de små fif, der skal til for at få tilslutning til dit forslag.

SAMARBEJDE

 • Fælles succesfølelse og arbejdsglæde går hånd i hånd – Boost det ved at arbejde med jeres naturlige forskelligheder og teamstyrker hos den enkelte, og spille hinanden stærke i det forpligtende arbejdsfællesskab. Belbins Teamstyrkekoncept giver jer forståelsen, metoden og et fælles sprog til at tale med hinanden om optimal opgaveløsning. Nu bliver det sjovt at snakke om hinanden!

 • “Dream Team eller Teen Team?” – Teamsamarbejde er ikke noget, der bare lykkes. Det kræver hårdt arbejde – og en køreplan, der tager det med, som man normalt overser. Lær en 6-trins model, der virker, og få teamet til fungere sammen hurtigere og mere effektivt.

 • “Team Styrkeroller” – De fleste oplever, at den personlige dialog om forskelligheder, personlighed og adfærd er utroligt svær og tabubelagt. En introduktion til TeamStyrkeroller, der, skaber AHA-oplevelser og en udforskende og konstruktiv dialog om forskelligheder.

 • “Narcissister på jobbet” – Narcissister er ikke psykopater, men de rummer en del af de træk, der kan skade mennesker omkring dem. Så hvorfor er der så mange af dem ansat rundt omkring? På trods af klager og dårlig trivsel. Lær at spotte dem, arbejde sammen med dem – og komme af med dem. Det sidste er sommetider det sværeste…

TRIVSEL & ARBEJDSGLÆDE

 •  ”Keep your mind at work – use your heart” – De fleste tror, at de er skarpe på jobbet, fordi de bruger hovedet. Men de virkeligt succesfulde og overskudsagtige mennesker er dem, der også bruger hjertet. Men hvordan sætter vi fokus på kollegerne og fællesskabet for at få større overskud i hverdagen – når vi synes, det netop er det, vi mangler? Og hvorfor skal vi overhovedet det – kan vi ikke bare passe vores arbejde?. Løsningen er at være arbejdsnærværende.

 • ”Fra kollegafravær til arbejdsnærvær!” – En stresspolitik er ikke nok til at afværge stress og sygemeldinger, der skal noget helt andet til: Nærvær og opmærksomhed på hinanden. Tryghed og kendte spilleregler for omsorg, nærvær, ansvar og motivation. Men hvordan gør vi det i en travl hverdag? Svaret er: Lav en beredskabsplan. Praktiske anvisninger til metoder og dialog.

COMMUNICARING

 • ”Jamen, jeg ville jo bare hjælpe…” – Er jeres kommunikation en energiskaber eller energidræber? Vores kommunikation er den største relationsskaber, men nogle gange går det bare helt skævt. Oftest fordi vi af bedste vilje prøver at behandle folk som vi gerne selv vil behandles. Lær de enkle spørgsmål, der kan gøre en kæmpe forskel for jeres samarbejde og arbejdsglæde.

 • ”Den vigtige samtale behøver ikke være vanskelig”: Snak sammen – inden det bliver lige meget. Mest for ledere, der både selv skal tage de vigtige samtaler og hjælpe deres medarbejdere med at tage den med hinanden. 80-20 reglen gælder også her – og din forberedelse er afgørende for oplevelsen. Få en konkret drejebog til samtalen – med alt det, du ikke vidste var vigtigt.

 • “Personlig strategisk networking” – Ingen bliver til noget uden at kende nogen. Der kender nogen. Men hvordan er det at du skaber dig det rigtige netværk? Og hvordan får du sat det i spil til din og din virksomheds fordel? Skab større resultater ved at arbejde strategisk med din netværk.

Edutrainment: Blandingen af AHA- og HAHA-oplevelser skaber den bedste indlæring og effekt.

Indhold og varighed beslutter vi sammen ud fra jeres behov

Lad os sammen styrke jeres Resultater via Relationer

Kontakt mig på tanja@addrelation.dk eller ring på 4691 8998