Teorier og metoder virker ikke – det gør mennesker!

Det er relationer mellem mennesker, der skaber resultater! Derfor handler alt mit arbejde om relationerne mellem mennesker.

Vi påvirker hinanden med det, vi tænker, siger og gør – meget mere end de fleste af os er bevidste om. Men den bevidsthed skal vi træne! Det er dén, der skal bringe os ind i fremtidens liga af konkurrencedygtige og langtidssunde virksomheder.

Det er relationerne, der leder til succes og udvikling, eller til konflikter og tab af energi. Det er ikke det, du GØR for dig selv eller for virksomheden, der afgør om du bliver oplevet som en ressource, men det som dine kolleger oplever som dit BIDRAG til fællesskabet. 

Når vi sætter virksomhedens og fællesskabets behov før vores egne behov, så skaber vi en helt ny måde at tænke fællesskab på. En måde, som er helt essentiel for at bringe jeres virksomhed ind i fremtiden, hvor forandringstakten er højere end nogensinde, og medarbejdernes og – i særdeleshed – ledernes mindset er afgørende.

Derfor er mit bidrag til virksomheder, ledere og teams at lære dem at tale om det væsentlige: Hvordan alting hænger sammen 🙂

Det lyder enkelt, men det er det ikke altid. Til gengæld er det rivende interessant – og I bliver aldrig de samme efter sådan en proces. I bliver langt, langt bedre – også på den lange bane.

DET CV-AGTIGE

Jeg har alle dage været fascineret af den menneskelige hjerne, og er passioneret adfærds- og relationsudforsker. Det har også været omdrejningspunktet for mit arbejde de sidste 25 år, og jeg bliver aldrig træt af det.

Jeg elsker mit job, hvor jeg deler ud af min viden, og hele tiden er involveret i studiet af mennesker i samarbejde – med alle deres forventninger, følelser og frustrationer. Og faglighed, forskellighed og fantastiskhed.

Den menneskelige psyke og alle dens facetter er det mest spændende, jeg ved, og jeg er altid i gang med at udforske ny viden, der kan gøre os klogere på hinanden, og give den videre, så den gør nytte. Igennem mange års konsulentarbejde er det blevet tydeligt for mig, at uanset hvilke teorier eller værktøjer, som virksomheder vælger at arbejde med, så er der kun én faktor, der er afgørende for succes – nemlig den menneskelige.

Min mission er at udbrede forståelsen af styrken i forskelligheder, så vi kan se dem hos os selv og hinanden, og bruge dem aktivt i dagligdagens opgaveløsninger, uanset hvilken sammenhæng vi indgår i.

Samskabelse er ordet

I fremtiden er fokus på SAMARBEJDET. Og samskabelse. På tværs af afdelinger og siloer internt i virksomheden, og på tværs af virksomheder eksternt.

Kunder og leverandører udvikler produkterne i et langt tættere samarbejde end før. Og det er ikke længere kun sælgere og projektledere, der har kontakt til kunden, det har medarbejderne i det agile team også. Det stiller nye krav til alle i samarbejdet – ikke mindst lederne.

Jeg hjælper jer til at få relationerne til at skabe resultater!

Mere om Tanja og historien bag AddRelation