LÆR & GIV DET VIDERE! 

“Vi er alle sammen blevet til noget, fordi nogen har hjulpet os på vej – det skal vi give tilbage.”

Lars Kolind

Samskabelse er ordet


I fremtiden er fokus på SAMARBEJDET. Og SAMskabelse. På tværs af afdelinger og siloer internt i virksomheden, og på tværs af virksomheder eksternt.

Kunder og leverandører udvikler produkterne i et langt tættere samarbejde end før.

Og det er ikke længere kun sælgere og projektledere, der har kontakt til kunden, det har medarbejderne i det agile team også. Det stiller nye krav til alle i samarbejdet – ikke mindst lederne.

Jeg hjælper jer til at få relationerne til at skabe resultater!

Teorier og metoder virker ikke – det gør mennesker!


Det er relationer mellem mennesker, der skaber resultater! Derfor handler alt mit arbejde om relationerne mellem mennesker.

Vi påvirker hinanden med det, vi tænker, siger og gør – meget mere end de fleste af os er bevidste om. Men den bevidsthed skal vi træne! Det er dén, der skal bringe os ind i fremtidens liga af konkurrencedygtige og langtidssunde virksomheder.

Det er relationerne, der leder til succes og udvikling, eller til konflikter og tab af energi.

Det er ikke det, du GØR for dig selv eller for virksomheden, der afgør om du bliver oplevet som en ressource, men det som dine kolleger oplever som dit BIDRAG til fællesskabet.

Når vi sætter virksomhedens og fællesskabets behov før vores egne behov, så skaber vi en helt ny måde at tænke fællesskab på.

En måde, som er helt essentiel for at bringe jeres virksomhed ind i fremtiden, hvor forandringstakten er højere end nogensinde, og medarbejdernes og – i særdeleshed – ledernes mindset er afgørende.

Derfor er mit bidrag til virksomheder, ledere og teams at lære dem at tale om det væsentlige: Hvordan alting hænger sammen 🙂

Det lyder enkelt, men det er det ikke altid. Til gengæld er det rivende interessant – og I bliver aldrig de samme efter sådan en proces. I bliver langt, langt bedre – også på den lange bane.

Hvad jeg gerne vil give videre


Igennem mange års konsulentarbejde er det blevet tydeligt for mig, at uanset hvilke teorier eller værktøjer, som virksomheder vælger at arbejde med, så er der kun én faktor, der er afgørende for succes – nemlig den menneskelige.

Jeg har studeret måden, vi virker på over for andre mennesker i 20 år, og underviser ledere i at skabe nye resultater via “personafhængig adfærd”.

Det vil sige: Vid, hvem du har med at gøre, og tilpas din adfærd og kommunikation – så får du de resultater, du ønsker.

Jeg er imponeret over, hvor meget vi kan opnå ved at “skabe os bevidst”, og samtidig dybt ydmyg over for den påvirkning, vi kan øve på andre mennesker, når vi kender “grebene” – viden og værktøjer.

Det er en balance mellem målstyring og manipulation at kende til mennesker, og derfor er etik, moral og kendskab til egne skyggesider og motiver en del af min undervisning og træning af ledere.

Jeg har alle dage været fascineret af den menneskelige hjerne, og er passioneret adfærds- og relationsudforsker.

Det har også været omdrejningspunktet for mit arbejde de sidste 25 år, og jeg bliver aldrig træt af det. Den menneskelige psyke og alle dens facetter er det mest spændende, jeg ved, og jeg er altid i gang med at udforske ny viden, der kan gøre os klogere på hinanden, og give den videre, så den gør nytte.

Jeg elsker at lære nyt, er hele tiden på en rejse i viden og læring – og alt, hvad jeg lærer og ved, ønsker jeg at give videre til mine kunder.

Jeg kombinerer viden om mega trends, der definerer fremtidens nødvendige kompetencer, med viden fra en lang række praktiske og psykologiske værktøjer, og giver det videre i de doser, den enkelte leder, ledergruppe eller team har brug for.