En klog kineser sagde engang: ”Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket”.

Og hvad betyder det så? Ja, først og fremmest siger det noget om at vælge sin holdning – eller sit fokus, om du vil. Og det er noget af det, vi arbejder rigtigt meget med i AddRelation. Derfor har jeg lyst at dele nogle af de oplevelser med jer, som vi har på forskellige arbejdspladser, når vi arbejder med deres ledere og medarbejdere omkring fokus.

“Der er noget galt med os….”

Ofte bliver vi kontaktet, fordi man på arbejdspladsen oplever, at der er gået lidt stilstand i arbejdsglæden, eller at det måske er gået den gale vej gennem et stykke tid.

Det er ikke fordi, der er decideret krise eller samarbejdsproblemer – ofte er oplevelsen mere diffus, noget med at folk griner mindre sammen, har mindre overskud til at hjælpe hinanden, går hjem så snart de har fri, frem for lige at bruge 5 minutter på at hjælpe kollegaen til også at blive færdig – og så de mere gængse som øget fravær, som ikke skyldes alvorlig sygdom, men der opleves en øget forekomst af ”PO-dage” (også kendt som ”Personlig Omsorgs-dage”). Ikke altid erkendt, men når det psykiske arbejdsmiljø halter lidt, opleves det ofte som mere nødvendigt at ”passe på sig selv”, hvilket kan bevirke flere sygedage.

Og hvad har det så at gøre med fokus? For er det ikke en sund holdning at passe godt på sig selv?

Selvfølgelig skal vi passe på os selv – men vi skal også passe på hinanden!

Og noget af det, som vi bruger en del tid på sammen med menneskene i organisationerne, er at få sat ord på, hvad det egentlig betyder, dét at ”passe på sig selv” og ”passe på hinanden”. For hvis man passer på sig selv, får man så også passet på de kolleger, der skal overtage ens arbejde, mens man er syg? Hvordan håndterer gruppen, hvis en eller flere kolleger har meget sygdom? Hvordan får man passet på hinanden, hvis man har en lille orm af irritation siddende i sig over, at de andre melder sig syge? Og hvad sker der med gruppen og hele arbejdspladsen, hvis PO-dage bliver en normal del af hverdagen?

Vi er nødt til at få talt om disse forhold. Altså i det fælles, åbne forum. Og beslutte os til, hvilke holdninger vi accepterer i fællesskabet – og hvilke vi ikke gør. Ellers ender vi med at tale om hinanden med hinanden i det skjulte – og ikke på den gode måde. Det er som regel en glidebane direkte ind i et dårligt arbejdsmiljø.

Der har i de seneste år været talt en del om “langtidsfriske” medarbejdere. Så kom mindfulnes. Det sidste nye buzzword er “robuste” medarbejdere. Lur mig, om der ikke snart kommer kurser i robusthed også… Men der er ikke nogen kurser eller metoder, der ændrer nogetsomhelst, hvis ikke I kan blive enige om, hvordan I passer på både jer selv og hinanden i hverdagen.

Skab en fælles holdning! Og håndhæv den med masser af omsorg og opmærksomhed på hinanden.

Hav en god dag! Og husk: “Let´s be careful out there!”